Förskolan med hjärta för barnet!

Ekensbergs Förskola ligger i natursköna Ekensberg med närhet till skog och mark som ger oss stora möjligheter att vistas ute i naturen. Vi arbetar målmedvetet med barns språkutveckling och använder oss av material som underlättar barnens läs- och skrivinlärning.
Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund. Det innebär att vi arbetar medvetet för att varje barn ska känna sig trygg, uppskattad och värdefull samt att själv utvecklas och bli generös och omtänksam. Vi tränar på detta i våra dagliga rutiner och i våra gemensamma samlingar.